TETSU#KEN

弦一徹 + 管一徹 + 弦一徹ストリングス を研究中。

lecca

City Caravan/lecca

lecca 「City Caravan」 (2008/7/30) City Caravan Strings Arranged by Gen Ittetsu Gen Ittetsu Strings 1st Vl: Gen Ittetsu 2nd Vl: Takuya Mori Vla: Daisuke Kadowaki Vc: Kaori Morita

ELDORADO/lecca

lecca「箱舟~ballads in me~」(2011/3/9)ELDORADOViolin: Gen Ittetsu